Naše európske vtáky a ich spev

preklad z nemčiny, originál je na
www.vogelstimmen-wehr.de

Táto stránka je venovaná všetkým, ktorí majú radi prírodu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Ak máte radi vtáčiky a ich spev a chcete vedieť, ktorý operenec ako vyzerá čije autorom pesničky, ktorú ste si pri vašich potulkách prírodou vypočuli, tak ste na správnom mieste. 

Ringeltaube Hohltaube Türkentaube Turteltaube
Holub hrivnák
Ringeltaube
Columba palumbus
mp3, 6 Sek, 97 kb
Holub plúžik
Hohltaube
Columba oenas
mp3, 8 Sek, 128 kb
Hrdlička záhradná
Türkentaube
Streptopelia decaocto
mp3, 21 Sek, 145 kb
Hrdlička poľná
Turteltaube
Streptopelia turtur
mp3, 3 Sek, 76 kb
Kuckuck     Felsentaube
Kukučka obyčajná
Kuckuck
Cuculus canorus
mp3, 7 Sek, 108 kb
    Holub domový
Felsentaube
Columba livia
 
Kuvik plačlivý
Steinkauz
Ahene noctua
mp3, 15 Sek, 181 kb
Myšiarka ušatá
Waldohreule
Asio otus
mp3, 11 Sek, 136 kb
Výr obyčajný
Uhu
Bubo bubo
 
Beluša veľká
Schleiereule
Tyto alba
 
Lelek obyčajný
Ziegenmelker/
Nachtschwalbe
Caprimulgus europaeus
mp3, 7 Sek, 94 kb
Dážďovník obyčajný
Mauersegler
Apus apus
 
 
Rybárik obyčajný
Eisvogel
Alcedo atthis
avi, 8 Sek, 386 kb
 
Včelárik zlatý
Bienenfresser
Merops apiaster
avi, 8 Sek, 180 kb
Krakľa belasá
Blauracke
Coracias garrulus
 
Dudok obyčajný
Wiedehopf
Upupa epops
 
Krutohlav obyčajný
Wendehals
Jynx torquilla
mp3, 4 Sek, 66 kb
avi, 7 Sek, 455 kb
Žlna sivá
Grauspecht
Picus canus
mp3, 8 Sek, 132 kb
Žlna zelená
Grünspecht
Picus viridis
mp3, 2 Sek, 40 kb
Ďateľ čierny
Schwarzspecht
Dryocopus martius
mp3, 5 Sek, 88 kb
Ďateľ malý
Kleinspecht
Picoides minor
mp3, 5 Sek, 80 kb
Ďateľ prostredný
Mittelspecht
Picoides medius
 
Ďateľ veľký
Buntspecht
Picoides major
mp3, 6 Sek, 101 kb
Ďateľ hnedkavý
Blutspecht
Picoides syriacus
 
Škovránok poľný
Feldlerche
Alauda arvensis
mp3, 8 Sek, 132 kb
Pipíška chochlatá
Haubenlerche
Galerida cristata
 
Škovránok stromový
Heidelerche
Lallula arborea
mp3, 8 Sek, 136 kb
Šlovránok ušatý
Ohrenlerche
Eremophila alpestris
 

Theklalerche
Galerida theklae

Kalanderlerche
Melanocorypha calandra

Kurzzehenlerche
Calandrella brachydactyla
Belorítka obyčajná
Mehlschwalbe
Delichon urbica
mp3, 7 Sek, 116 kb
 
Lastovička obyčajná
Rauchschwalbe
Hirundo rustica
mp3, 7 Sek, 108 kb
avi, 12 Sek, 461 kb

Rötelschwalbe
Hirundo daurica
 
 
Brehuľa obyčajná
Uferschwalbe
Riparia riparia
 
 
     

Felsenschwalbe
Ptyonoprogne rupestris
mp3, 10 Sek, 151 kb
     
Ľaptuška hôrna
Baumpieper
Anthus trivialis
mp3, 9 Sek, 146 kb
Ľaptuška lúčna
Wiesenpieper
Anthus pratensis
mp3, 11 Sek, 130 kb
Ľaptuška poľná
Brachpieper
Anthus campestris
 
Ľaptuška vrchovská
Bergpieper
Anthus spinoletta
 
 
Trasochvost biely
Bachstelze
Motacilla alba
mp3, 9 Sek, 143 kb
Trasochvost horský
Gebirgsstelze
Motacilla cinerea
 
 
Kanarenpieper
Anthus berthelotii
 
Trasochvost žltý
Schafstelze
Motacilla flava
 
Trasochvost žltý
Schafstelze
Motacilla flava
feldegg
Trasochvost žltý
Schafstelze
Motacilla flava
superciliaris
Chochláč severský
Seidenschwanz
Bombycilla garrulus
mp3, 6 Sek, 97 kb
 
Vodnár potočný
Wasseramsel
Cinclus cinclus
 
 
Oriešok obyčajný
Zaunkönig
Troglodytes troglodytes
mp3, 6 Sek, 156 kb
avi, 6 Sek, 428 kb
Vrchárka modrá
Heckenbraunelle
Prunella modularis
mp3, 5 Sek, 79 kb
avi, 7 Sek, 550 kb
Slávik modrák
Blaukehlchen
Luscina svecica cyanecula
avi, 5,5 Sek, 482 kb
 
Pŕhlaviar červenkastý
Braunkehlchen
Saxicola rubetra
 
 
Červienka obyčajná
Rotkehlchen
Erithacus rubecula
mp3, 4 Sek, 64 kb
avi, 5 Sek, 631 kb
avi, 8 Sek, 341 kb

Kanarenrotkehlchen
Erithacus superbus
 
 
Pŕhlaviar čiernohlavý
Schwarzkehlchen
Saxicola torquata
Žltochvost hôrný
Gartenrotschwanz
Phoenicurus phoenicurus
avi, 12 Sek., 609 kb
 
Žltochvost domový
Hausrotschwanz
Phoenicurus ochruros
mp3, 7 Sek, 118 kb
 
Slávik obyčajný
Nachtigall
Luscinia megarhynchos
mp3, 21 Sek, 149 kb
avi, 15 Sek, 814 kb
Slávik veľký
Sprosser
Luscinia luscinia
mp3, 12 Sek, 150 kb
 
Skaliarik sivý
Steinschmätzer
Oenanthe oenanthe
 

Balkan-
Steinschmätzer
Oenanthe melanoleuca
Skaliarik okrový
Maurischer
Steinschmätzer
Oenanthe hispanica
Skaliar pestrý
Steinrötel
Monticola saxatilis
 
Skaliar modrý
Blaumerle
Monticola solitarius
mp3, 10 Sek, 127 kb
Drozd čierny
Amsel
Turdus merula
mp3, 6 Sek, 88 kb
avi, 14 Sek, 517 kb
Drozd plavý
Singdrossel
Turdus philomelos
mp3, 7 Sek, 54 kb
avi, 5 Sek, 502 kb
Drozd trskotavý
Misteldrossel
Turdus viscivorus
mp3, 8 Sek, 136 kb
 
Drozd červenkavý
Rotdrossel
Turdus iliacus
mp3, 17 Sek, 203 kb
 
 
Drozd čvíkotavý
Wacholderdrossel
Turdus pilaris
mp3, 5 Sek, 91 kb
  Svrčiak zelenkavý
Feldschwirl
Locustella naevia
mp3, 13 Sek, 166 kb
avi, 14 Sek, 340 kb
Svrčiak slávikovitý
Rohrschwirl
Locustella luscinoides
mp3, 7 Sek, 123 kb
Trsteniarik veľký
Drosselrohrsänger
Acrocephalus arundinaceus
mp3, 10 Sek, 126 kb
avi, 5 Sek, 224 kb
Trsteniarik pásikový
Schilfrohrsänger
Acrocephalus schoenobaenus
mp3, 5 Sek, 83 kb
avi, 5 Sek, 504 kb
Trsteniarik obyčajný
Sumpfrohrsänger
Acrocephalus palustris
mp3, 13 Sek, 203 kb
avi, 13 Sek, 506 kb
Trsteniarik bahenný
Teichrohrsänger
Acrocephalus scirpaceus
mp3, 12 Sek, 194 kb
avi, 16 Sek, 475 kb
Cistovníkovec ryšavý
Cistensänger
Cisticola juncidis
 

Seidensänger
Cettia cetti
mp3, 13 Sek, 159 kb

Blaßspötter
Hippolais pallida
mp3, 6,5 Sek, 104 kb
Sedmohlávok obyčajný
Gelbspötter
Hippolais icterina
mp3, 12 Sek, 146 kb
Penica obyčajná
Dorngrasmücke
Sylvia communis
wav, 3 Sek, 19 kb
 
Penica slávikovitá
Gartengrasmücke
Sylvia borin
mp3, 5 Sek, 75 kb
avi, 9 Sek, 460 kb
Penica popolavá
Klappergrasmücke
Sylvia curruca
wav, 3 Sek, 22 kb
 
Penica čiernohlavá
Mönchsgrasmücke
Sylvia atricapilla
mp3, 6 Sek, 107 kb
avi, 7 Sek, 337 kb
Samtkopfgrasmücke
Sylvia melanocephala
 
Penica jarabá
Sperbergrasmücke
Sylvia nisoria
mp3, 4 Sek, 72 kb
Weissbartgrasmücke
Sylvia cantillans
 
Kolibkárik spevavý
Fitis/Fitislaubsänger
Phylloscopus trochilus
mp3, 9 Sek, 152 kb
avi, 6 Sek, 161 kb
Kolibkárik čipčavý
Zilpzalp
Phylloscopus collybita
mp3, 7 Sek, 124 kb
 

Kanaren-Zilpzalp
Phylloscopus collybita
canariensis

 
Kolibkárik sykavý
Waldlaubsänger
Phylloscopus sibilatrix
mp3, 14 Sec. 214 kb
 
Kolibkárik horský
Berglaubsänger
Phylloscopus bonelli
mp3, 8 Sec. 134 kb
 
Králiček ohnivohlavý
Sommergoldhähnchen
Regulus ignicapillus
mp3, 10 Sek, 164 kb
Králiček zlatohlavý
Wintergoldhähnchen
Regulus regulus
mp3, 4 Sek, 75 kb

Kanarengoldhähnchen
Regulus regulus
teneriffae
Muchár sivý
Grauschnäpper
Muscicapa striata
mp3, 8 Sek, 135 kb
 
Muchárik čiernohlavý
Trauerschnäpper
Ficedula hypoleuca
mp3, 4 Sek, 58 kb
avi, 10 Sek, 444 kb

Halsbandschnäpper
Muscicapa albicollis
mp3, 5,5 Sek, 87 kb
 
Muchárik červenohrdlý
Zwergschnäpper
Ficedula parva
mp3, 10 Sek, 158 kb
 
Sýkorka belasá
Blaumeise
Parus caerulus
mp3, 6 Sek, 97 kb
 
 

Kanarenblaumeise
Parus teneriffae
 
 
 
Sýkorka veľká
Kohlmeise
Parus major
wav, 1 Sek, 84 kb
avi, 6 Sek, 334 kb
avi, 9 Sek, 342 kb
Sýkorka lesklohlavá
Sumpfmeise
Parus palustris
mp3, 15 Sek, 170 kb
 
 
Fúzatka tŕsťová
Bartmeise
Panurus biarmicus
 
Kúdelnička lužná
Beutelmeise
Remiz pendulinus
 
Sýkorka chochlatá
Haubenmeise
Parus cristatus
 
Sýkorka čiernohlavá
Weidenmeise
Parus montanus
mp3, 5 Sek, 108 kb
Mlynárka dlhochvostá
Schwanzmeise
Aegithalos caudatus
mp3, 12 Sek, 199 kb
Sýkorka uhliarka
Tannenmeise
Parus ater
mp3, 6 Sek, 116 kb
Trauermeise
Parus lugubris
 
Kôrovník krátkoprstý
Gartenbaumläufer
Certia brachydactyla
mp3, 5 Sek, 94 kb
Kôrovník dlhoprstý
Waldbaumläufer
Certia familiaris
mp3, 7 Sek, 122 kb
Brhlík obyčajný
Kleiber
Sitta europaea
mp3, 5 Sek, 79 kb
Strákoš červenochrbtý
Neuntöter/
Rotrückenwürger
Lanius collurio
Strákoš červenohlavý
Rotkopfwürger
Lanius senator
 
Strákoš sivý
Raubwürger
Lanius excubitor
 

Algerischer Raubwürger
Lanius excubitor
algeriensis
Strákoš kolesár
Schwarzstirnwürger
Lanius minor
Sojka obyčajná
Eichelhäher
Garrulus glandarius
mp3, 5 Sek, 78 kb
Orešnica perlovaná
Tannenhäher
Nucifraga caryocatactes
mp3, 5 Sek, 82 kb
  Straka čiernozobá
Elster
Pica pica
mp3, 7 Sek, 114 kb
Čavka červenozobá
Alpenkrähe
Pyrrhocorax pyrrhocorax
mp3, 9 Sek, 110 kb
Čavka žltozobá
Alpendohle
Pyrrhocorax graculus
mp3, 9 Sek, 144 kb
Kavka tmavá
Dohle
Corvus monedula
mp3, 8 Sek, 105 kb
Havran poľný
Saatkrähe
Corvus frugileus
mp3, 5 Sek, 75 kb
Vrana túlavá
západoeurópska

Rabenkrähe
Corvus corone corone
mp3, 5 Sek, 78 kb
Vrana túlavá
východoeurópska
Nebelkrähe
Corvus corone cornix
 
Krkavec čierny
Kolkrabe
Corvus corax
mp3, 3 Sek, 50 kb
Vlha obyčajná
Pirol
Oriolus oriolus
mp3, 9 Sek, 148 kb
Škorec obyčajný
Star
Sturnus vulgaris
mp3, 8 Sek, 120 kb
avi, 6 Sek, 538 kb

Einfarbstar
Sturnus unicolor
 

Rosenstar
Sturnus roseus
 
Vrabec poľný
Feldsperling
Passer montanus
 
Vrabec domový
Haussperling
Passer domesticus
mp3, 10 Sek, 115 kb

Weidensperling
Passer hispaniolensis
 
Pinka severská
Bergfink
Fringilla montifringilla
 
 
Pinka obyčajná
Buchfink
Fringilla coelebs
avi, 5 Sek, 354 kb
mp3, 3 Sek, 23 kb
Stehlík zelený
Grünfink
Carduelis chloris
mp3, 9 Sek, 146 kb
 
Snehárka vrchovská
Schneefink
Montifringilla nivalis
 
 
Kanárik poľný
Girlitz
Serinus serinus
mp3, 5 Sek, 85 kb
 

Kanarengirlitz
Serinus canaria
 
 
Stehlík pestrý
Stieglitz/Distelfink
Carduelis carduelis
 
 
Hýl lesný
Gimpel/Dompfaff
Pyrrhula pyrrhula
Trötendialekt
mp3, 5 Sek, 90 kb

Teydefink
Fringilla teydea
 
 

Bluthänfling
Carduelis flavirostris
 
 
Glezg obyčajný
Kernbeißer
Coccothraustes
coccothraustes

mp3, 5 Sek, 82 kb
 
Stehlík čečetavý
Birkenzeisig
Carduelis flammea
 
Stehlík čížavý
Erlenzeisig
Carduelis spinus
mp3, 15 Sek, 188 kb
  Krivonos smrekový
(obyčajný)

Fichtenkreuzschnabel
Loxia curvirostra
 
Strnádka žltá (obyčajná)
Goldammer
Emberiza citrinella
mp3, 13 Sek, 95 kb
avi, 4 Sek, 217 kb
Strnádka trsťová
Rohrammer
Emberiza schoeniclus
avi, 8 Sek, 610 kb
 
Strnádka lúčna
Grauammer
Emberiza calandra
avi, 13 Sek, 430 kb
 
Strnádka záhradná
Ortolan
Emberiza hortulana
mp3, 7 Sek, 107 kb
 
Strnádka svrčavá
Zaunammer
Emberiza cirlus
 
Strnádka ciavá
Zippammer
Emberiza cia
mp3, 8 Sek, 129 kb