ako strom

Občas má človek pocit, že sa potrebuje vyžalovať, podeliť sa o niečo, čo je pre neho dôležité. Toto je teda moja bútľavá vŕba...

linky

Vlastná tvorba
Zopár mojich fotografií
OZ DaR - Deti a Rodina

Search!

XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Koľko stojí dobré man… | Home |

Detské oči sú ako uhlíky.

25 02 09 - 22:11 Uhlíky tlejúce v pahrebe často vytvárajú dojem vyhasnutej hmoty. Pokiaľ nemáme možnosť zistiť ich teplotu, zdá sa, že pahreba je už dávno chladná. Až keď do nej dýchneme, zmení farbu. Z mŕtvej šedočiernej hmoty sa v okamihu stáva živá - červená. Vo chvíli celý uhlík hrá odtieňami červenej a žltej, akoby v ňom pulzoval život. Keď sa pozriem do detských očí, nevdojak ma napadne tento obraz. Detské oči sú ako uhlíky do ktorých treba dýchať ak chceme, aby svietili. Nie je to prúd vzduchu, ktorý ich napĺňa životom, ale naša láska. Detské oči ožívajú, keď má dieťa istotu, že je bezpodmienečne milované. Odovzdať dieťaťu túto správu, to vôbec nie je jednoduchá úloha. Na to, aby sme ako rodičia mohli takéto správy vysielať, musíme vedieť na akej frekvencii je schopné ich naše dieťa prijať. Inými slovami povedané, aké prejavy náklonnosti je schopné dieťa dešifrovať ako prejavy bezpodminečnej lásky. Americký psychológ Gary Chapman rozvinul teóriu o piatich jazykoch lásky. Tento prístup hovorí o tom, že každý človek si nájde svoj osobitný spôsob, ako prijímať lásku. V určitom priblížení je možné tieto spôsoby rozdeliť do piatich skupín - piatich jazykov lásky.
Päť jazykov lásky aplikovaných na výchovu v rodine je vlastne päť spôsobov správania rodiča, ktoré dieťaťu sprostredkúvajú informáciu o tom, že je bezpodmienečne milované. Preto môžu byť pre nás rodičov výbornou pomôckou pri uskutočňovaní tejto najdôležitejšej citovej zložky výchovy. Ak bude dieťa žiť s pocitom, že je milované bezpodmienečnou láskou, bude aj ono samé raz schopné milovať.
Gary Chapman zaraďuje medzi päť jazykov lásky nasledovné:
- Slová uistenia, ktorými oceňujeme hodnotu toho druhého. Je poterbné, aby naše deti počuli od nás pochvalu. Treba, aby veci, ktoré často krát považujeme za samozrejmé boli vyslovené. Treba sa váhou našej autority postaviť za neše teti a povedať im, že ich život a činy majú hodnotu.
- Sústredená pozornosť, kedy sa dokážeme vcítiť do vnútorného prežívania druhého a vyjadriť svoju duševnú blízkosť. Tým, že venujeme svoj čas, celého seba svojmu dieťaťu, dávame mu, v prípade, že práve toto je jeho primárny jazyk lásky dar, ktorý je preň tým najhodnotnejším.
- Jazyk darov, kedy druhého zahŕňame drobnými maličkosťami, ktoré ho potešia. Prejavom lásky môže byť drobný darček. Už zo spôsobu, akým dieťa dar prijíma, ako ho rozbaľuje, ako sa neho teší môžeme vypozorovať, či náhodou toto nie je jeho primárny jazyk lásky. Ak áno, je dôležité, aby sme hovorili týmto jazykom k dieťaťu pravideľne. To je totiž spôsob ako udržať jeho citovú nádobu plnú, ako každý rozdúchavať uhlíky jeho očí.
- Skutky služby, kedy druhého obklopujeme praktickou starostlivosťou. Možno niektoré z vašich detí pocíti, že ho máte radi, až vtedy, keď mu zohrejete ráno kakao, a čuduj sa svete nie, keď od vás dostane drahý darček. Ak vám to dá najavo, alebo ak z vášho rozhovoru dokážete urobiť takýto uzáver, máte vyhraté - viete, akým spôsobom najlepšie svojmu dieťaťu prejaviť lásku. Myslím, že tu si musíme dať pozor na extrém a "nepresýtiť" naše ratolesti službou, čím by sme v nich mohli pestovať panovačnosť a lenivosť.
- Fyzický kontakt, ktorým môžeme vyjadriť svoju fyzickú blízkosť a nehu. Je to jazyk, ktorým by mal hovoriť každý rodič. Ak zistíte, že vaše dieťa potrebuje dotyk a pohladenie na to, aby vedelo, že je vami milované, treba ho zahŕňať každý deň takýmto kontaktom. Len tak bude vedieť, že je milované.
Keby sme sa nesnažili odovzdať svojím deťom správu, že ich bezpodmienečne milujeme každý deň, nestála by naša výchova za nič. Tak ako základným predpokladom budovania dobrého vzťahu je fyzická prítomnosť toho druhého, tak isto nie je možné uskutočňovať výchovu na diaľku. Fyzická blízkosť a každodenný kontakt sú bezpodmienečnými podmienkami dobrej výchovy. Poznávanie charakteru dieťaťa, poznanie, jeho primárneho jazyka lásky je mravenčia práca, ktorá vyžaduje veľa času a trpezlivosti. No som si istý, že táto investícia prinesie po rokoch svoje ovocie. Možno ním budú práve dve žiariace oči na šťastnej tvári.
No comments

  
Remember personal info?

/ Textile

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, vás prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.