nielen o nás...

Táto stránka je venovaná všetkým rodičom a deťom. Nechce byť len o našej rodine, ale je tu aj pre vás. Chce prispieť k tomu, aby bolo každému v našej rodine dobre. V prom rade nám samým, potom tým, ktorí k nám prichádzajú a napokon vám, ktorí ste ju navštívili takto virtuálne.

weblog_text - linky - ()

Máriine stránky
Sárine stránky
Maminkine stránky
Tatikové stránky

Spev našich vtáčikov

Search!

XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Detské oči sú ako uhlíky.

Wednesday 25 February 2009 at 10:11 pm Uhlíky tlejúce v pahrebe často vytvárajú dojem vyhasnutej hmoty. Pokiaľ nemáme možnosť zistiť ich teplotu, zdá sa, že pahreba je už dávno chladná. Až keď do nej dýchneme, zmení farbu. Z mŕtvej šedočiernej hmoty sa v okamihu stáva živá - červená. Vo chvíli celý uhlík hrá odtieňami červenej a žltej, akoby v ňom pulzoval život. Keď sa pozriem do detských očí, nevdojak ma napadne tento obraz. Detské oči sú ako uhlíky do ktorých treba dýchať ak chceme, aby svietili. (more)

Linkdump